Telefon kontaktowy: +48 509 816 799 Polski (PL) English (United Kingdom) Email: info@morskafala.com.pl  

Regulamin Ośrodka

 1. Goście przebywający w domkach letniskowych na terenie Ośrodka, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. 

 2. Rezerwację wstępną (telefoniczną, bądź mailową) należy potwierdzić, wpłacając zadatek w wysokości 30%, na podane przez właściciela ośrodka konto bankowe. Trmin płatności wynosi. W przypadku braku ww. wpłaty rezerwacja zostanie anulowana.

 3. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są osoby zajestrowane w recepcji.

 4. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 12:00 dnia następnego. Można przyjechać na OW w godzinach wcześniejszych po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem.

 5. Należność, za pobyt, płatna jest z góry za cały okres pobytu (uwzględniana jest kwota zadatku). Pobierana jest również opłata klimatyczna według uchwały rady Gminy

 6. Przedłużenie pobytu w domku o ponad jedną godzinę po godz.10:00 spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 100% ceny za ostatnią dobę.

 7. Obowiązuje kaucja w wysokości 400 zł/domek, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu. 

 8. Domki są przekazywane Gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez pracownika OW. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie w recepcji godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku przez właściciela OW.

 9. Prosimy o sprawdzenie zgodności faktycznego stanu wyposażenia domku z listą wyposażenia znajdującą się w każdym domku. W przypadku stwierdzenia różnic w wyposażeniu należy ten fakt, zgłosić w recepcji w ciągu pierwszej godziny pobytu. 

 10. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia OW prosimy Gości o poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za ww. naprawę/wymianę zostanie naliczona wg cennika Ośrodka lub kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu. 

 11. Ponieważ Rodzice ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i wszelkie skutki działań swoich Dzieci, właściciel OW zwraca się z prośbą o wzmożoną i rozważną opiekę nad nimi.

 12. Na OW obowiązuje cisza nocna: - od poniedziałku do piątku w godzinach 22:00-8:00, - w sobotę i niedzielę w godzinach 0:00- 9:00.

 13. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie tego zapotrzebowania w Recepcji. 

 14. Za rzeczy pozostawione w domkach letniskowych Ośrodek nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu, w szczególności takiego jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym.

 15. Nie jest możliwe przetrzymywanie w Ośrodku zwierząt.

 16. Mieszkańcy domków letniskowych mogą parkować swoje samochody na parkingu znajdującym się na terenie Ośrodka bezpłatnie ( 1 samochód ). Parking przy terenie OW jest parkingiem niestrzeżonym, Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego. Parking jest ogrodzony i zamykany.

 17. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia Ośrodka, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym właściciela OW i żądania podjęcia środków zaradczych. 

 18. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Za palenie w domku przewidziana jest kara w wysokości 500zł.

 19. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny), nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych (poza grzejnikami olejowymi będącymi na wyposażeniu), zabrania się przechowywania w pokojach materiałów łatwopalnych, żrących lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.

 20. Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów na terenie ośrodka. 

 21. Obowiązujemy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. I jak się je użytkuje.

 22. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu, wody, Internetu lub usterek spowodowanych działaniem wiatru, deszczu itp.

 23. Przy wynajmie poniżej 7 dób doliczana jest opłata za końcowe sprzątanie 50zł.

 24. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej na terenie ośrodka. 

 25. Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu OW przez Gości, nieprzestrzegających Regulaminu OW – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom Ośrodka.

 26. Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać u właściciela OW, tel. 795199913 / 509816799.

 27. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.

 28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

 29. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2019r.

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok